Průmyslová výstavba

Provozní hala Karoseria

Objednatel: KAROSERIA a.s., Brno

Hala na zpracování obalových materiálů fi .A.S.A.

Objednatel: .A.S.A. s.r.o., Praha

Vegetační hala v areálu ÚKZÚZ

Objednatel: ÚKZÚZ, Brno

EKOGLAS Pustiměř

Objednatel: EKOGLAS Pustiměř

Masozpracující závod, Brno

Objednatel: K Maso, s.r.o., Vranov u Brna