Inženýrské a dopravní stavby

Bytový komplex Kamechy, Brno

Objednatel: MAISON VRABEL s.r.o., NOME a.s.
Rozsah prací: kanalizace dešťová, splašková a zaolejovaná, plynovod, vodovod,komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, trafo stanice, rozvody VN a NN, sadové úpravy

Rezidence Obřany

Objednatel: Rezidence Obřany s.r.o., REKO IP a.s.
Rozsah prací: kanalizace splašková, plynovod, vodovod, komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení

Obchodní centrum a Retail Boskovice

Objednatel: Soukromý investor
Rozsah prací: kanalizace dešťová, splašková a zaolejovaná, plynovod, vodovod,komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, trafo stanice, rozvody VN a NN, sadové úpravy

Bytový komplex Nové Medlánky, Brno

Objednatel: REKO a.s.
Rozsah prací: kanalizace dešťová, splašková a zaolejovaná, plynovod, vodovod,komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, trafo stanice, rozvody VN a NN, sadové úpravy

Bytový komplex Dvouřádky, Brno - Černovice

Objednatel: REKO a.s.
Rozsah prací: kanalizace jednotná, plynovod,vodovod, komunikace a zpevněné, plochy, veřejné osvětlení, sadové úpravy

Bytový komplex Nové Medlánky, Brno

Objednatel: ORCO
Rozsah prací: kanalizace dešťová, splašková a zaolejovaná, plynovod, vodovod,komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, trafo stanice, rozvody VN a NN, sadové úpravy

Bytový komplex Duhová Pole, Brno

Objednatel: REKO a.s.
Rozsah prací: kanalizace dešťová a splašková, plynovod, vodovod,komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, sadové úpravy

Komunikace Bílovice nad Svitavou

Objednatel: Obec Bílovice nad Svitavou
Rozsah prací: komunikace, sadové úpravy a zpevněné plochy

Supermarket Albert, Brno - Líšeň

Objednatel: AHOLD Czech Republic, a.s.
Rozsah prací: přípojka dešťové a splaškové kanalizace, odvodnění ploch, odlučovač ORL, příjezdová komunikace, parkoviště, sadové úpravy

REMING - inženýrské sítě

Objednatel: REMING spol s.r.o., Brno
Rozsah prací: kanalizace dešťová a splašková, vodovod, plynovod, komunikace a veřejné osvětlení

PENNY MARKET, Blansko

Objednatel: K+R Projekts, s.r.o.
Rozsah prací: přípojka dešťové a splaškové kanalizace, odvodnění ploch, odlučovač lehkých kapalin, příjezdová komunikace, parkoviště, sadové úpravy

Kanalizace a ČOV Černá Hora - Bořitov

Objednatel: Obce Černá Hora a Bořitov
Rozsah prací: kanalizace splašková, výstavba čističky odpadních vod