INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti REKO a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v bytovém domě Hlinecká 1087/4, a to:

Dne 22.3.2024 od 9:00 hod do 10:00hod.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací v návaznosti na objevený problém s napojením domu dne 15.3.2024 a spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu bytového domu Hlinecká 1087/4.

Děkujeme za pochopení.

REKO a.s.

 ------------

V případě poruchy nás kontaktujte na telefonním čísle: 733 498 018

Do telefonu, prosím, uveďte:

  • své jméno a příjmení
  • adresu a podrobný popis místa, kde k poruše došlo
  • popis poruchy

Děkujeme!

 

Dodávky elektřiny

Na základě přidělené licence č. 141433124 na obchod s elektřinou rozšířila naše společnost svoji činnost také o služby spojené s dodávkou elektřiny.

Dokumenty pro odběratele elektřiny z řad domácnosti

 

Dokumenty pro odběratele elektřiny z podnikatelské řady

 

Licence pro obchod a distribuce elektřiny