Dodávky elektřiny

Na základě přidělené licence č. 141433124 na obchod s elektřinou rozšířila naše společnost svoji činnost také o služby spojené s dodávkou elektřiny.

Dokumenty pro odběratele elektřiny z řad domácnosti

 

Dokumenty pro odběratele elektřiny z podnikatelské řady

 

Licence pro obchod a distribuce elektřiny

REKO a.s., tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno, email: reko@reko.cz