Informace o úsporném tarifu

Vážení klienti,
děkujeme, že od nás odebíráte elektřinu a posíláme Vám doplňující informace týkající se zaslaného předpisu záloh.

Rádi bychom Vás ujistili, že v rámci tzv. úsporného tarifu Vám byl v souladu s platným nařízením vlády přiznán státní příspěvek na zmírnění dopadů vysokých cen energií.

Pro Vaše odběrné místo Vám byl přiznán státní příspěvek ve výši 3 500 Kč. Výši příspěvku stanovila vláda svým nařízením na základě Vaší platné distribuční sazby pro odběr elektřiny.

Tento příspěvek Vám automaticky zohledníme v nejbližších dosud neuhrazených zálohách splatných po 1. říjnu 2022, nejpozději však v první následující řádné faktuře za zúčtovací období.

Státní příspěvek proběhne automaticky a z Vaší strany není třeba nic dalšího.

Momentálně jsme zahlceni velkým množstvím dotazů a čekací doba je výrazně delší než obvykle, za což se omlouváme.


Pokud hradíte Vaše zálohové platby trvalým příkazem či poukázkami, můžete i nadále hradit zálohy v nezměněné výši. Státní příspěvek Vám započítáme v nejbližším ročním vyúčtování, v žádném případě o něj nepřijdete.

Svoji aktuální výši zálohových plateb po zohlednění příspěvku jste obdrželi emailem v rozpisu platném od 1.10. – 31.12.2022.

Děkujeme, že jste s námi.

REKO, a.s.

Dodávky elektřiny

Na základě přidělené licence č. 141433124 na obchod s elektřinou rozšířila naše společnost svoji činnost také o služby spojené s dodávkou elektřiny.

Dokumenty pro odběratele elektřiny z řad domácnosti

 

Dokumenty pro odběratele elektřiny z podnikatelské řady

 

Licence pro obchod a distribuce elektřiny